2022LDL夏季赛赛程表

投稿人:临摹啊 2022-08-05 16:46

2022年LDL联赛的夏季赛马上就要开始了,很多小伙伴们都是十分期待吧,下面为大家带来2022LDL夏季赛的赛程表,一起来看看吧。

ldl夏季赛赛程表2022

2022LDL夏季联赛积分榜

2022LDL夏季赛赛程表

2022LDL夏季赛赛程表
日期时间 战队 比分 战队
第一周
06-18 14:00 87 0-1 LNG.A
06-18 15:00
12 0-1 TES.C
06-18 16:00
BLG.J 1-0 TO
06-18 17:00
RYL 0-1 WE.A
06-18 18:00
UPA 1-0
YM
06-18 19:00
JDM 0-1
AL.Y
06-19 14:00
FPB 0-1
MAX
06-19 15:00
RAP 0-1
SDX
06-19 16:00
EDG.Y 1-0
WBG,Y
06-19 17:00
TT.Y 0-1
Q9
06-19 18:00
TP 0-1
OMD
06-24 20:00
IGY 0-1
LGD.Y
第二周
06-20 14:00 TES.C 0-1 BLG.J
06-20 15:00 12 1-0 UPA
06-20 16:00 TO 0-1 YM
06-20 17:00 WE.A 1-0 AL.Y
06-20 18:00 JDM 1-0 LNG.A
06-20 19:00 87 0-1 RYL
06-21 14:00 Q9 1-0 IGY
06-21 15:00 OMD 1-0 IGY
06-21 16:00 TT.Y 0-1 TP
06-21 17:00
MAX 1-0 SDX
06-21 18:00
FPB 1-0 WBG.Y
06-21 19:00
EDG.Y 1-0 RAP
06-23 14:00
TO 0-1
LGD.Y
06-23 15:00
FPB 0-1
87
06-23 16:00
BLG,J 1-0
IGY
06-23 17:00
LNG.A 0-1
MAX
06-23 18:00
SDX 0-1
JDM
06-23 19:00
Q9 0-1
YM
06-24 14:00
TES.C 0-1
OMD
06-24 15:00
WBG.Y 1-0
RYL
06-24 16:00
12 0-1
TP
06-24 17:00
TT.Y 1-0
UPA
06-24 18:00
AL.Y 1-0
RAP
06-24 19:00
WE.A 1-0
EDG.Y
06-25 14:00
YM 0-1
LGD.Y
06-25 15:00
Q9 0-1
BLG.J
06-25 16:00
MAX 1-0
JDM
06-25 17:00
IGY 1-0
TO
06-25 18:00
87 1-0
SDX
06-25 19:00
LNG.A 0-1
FPB
06-26 14:00
12 0-1
TT.Y
06-26 15:00
TP 0-1
TES.C
06-26 16:00
OMD 0-1
UPA
06-26 17:00
WE.A 1-0
RAP
06-26 18:00
RYL 0-1
EDG.Y
06-26 19:00
AL.Y 0-1
WBG.Y
第三周
06-27 14:00
LGD.Y 0-1
BLG.J
06-27 15:00
IGY 0-1
YM
06-27 16:00
TO 1-0
Q9
06-27 17:00
JDM 0-1
FPB
06-27 18:00
SDX 0-1
LNG.A
06-27 19:00
MAX 1-0
87
06-28 14:00
UPA 0-1
TP
06-28 15:00
RAP 1-0
RLY
06-28 16:00
TT.Y 1-0
TES.C
06-28 17:00
OMD 1-0
12
06-28 18:00
EDG.Y 1-0
AL.Y
06-28 19:00
WBG.Y 1-0
WE.A
06-30 14:00
IGY 0-1
TES.C
06-30 15:00
LGD.Y 1-0
UPA
06-30 16:00
FPB 1-0
RYL
06-30 17:00
Q9 1-0
12
06-30 18:00
AL.Y 0-1
MAX
06-30 19:00
SDX 0-1
WE.A
07-01 14:00
TT.Y 1-0
TO
07-01 15:00
JDM 1-0
EDG.Y
07-01 16:00
87 0-1
WBG.Y
07-01 17:00
LNG.A 0-1
RAP
07-01 18:00
OMD 0-1
BLG.J
07-01 19:00
TP 1-0
YM
07-02 14:00
AL.Y 0-1
FPB
07-02 15:00
RYL 1-0
SDX
07-02 16:00
WE.A 1-0
MAX
07-02 17:00
UPA 0-1
IGY
07-02 18:00
TES.C 1-0
Q9
07-02 19:00
LGD.Y 0-1
12
07-03 14:00
BLG.J 1-0
TP
07-03 15:00
TO 0-1
OMD
07-03 16:00
JDM 1-0
RAP
07-03 17:00
EDG.Y 1-0
87
07-03 18:00
WBG.Y 0-1
LNG.A
07-03 19:00
YM 1-0
TT.Y
第4周
07-04 14:00
SDX 0-1
AL.Y
07-04 15:00
MAX 1-0
RYL
07-04 16:00
WE.A 1-0 FPB
07-04 17:00
UPA 1-0
Q9
07-04 18:00
TES.C 1-0
LGD.Y
07-04 19:00
12 0-1 IGY
07-05 14:00
RAP 0-1
87
07-05 15:00
LNG.A 0-1
EDG.Y
07-05 16:00
WBG.Y 0-1
JDM
07-05 17:00
BLG.J 1-0
TT.Y
07-05 18:00
TP 0-1
TO
07-05 19:00
YM 1-0
OMD
07-07 14:00
RAP 0-1
MAX
07-07 15:00
EDG.Y 1-0
FPB
07-07 16:00
LGD.Y 0-1
TT.Y
07-07 17:00
WBG.Y 1-0
SDX
07-07 18:00
IGY 1-0
TP
07-07 19:00
Q9 0-1
OMD
07-08 14:00
RYL 0-1
LNG.A
07-08 15:00
AL.Y 0-1
87
07-08 16:00
YM 1-0
12
07-08 17:00
TO 0-1
TES.C
07-08 18:00
JDM 1-0
WE.A
07-08 19:00
BLG.J 1-0
UPA
07-09 15:00
FPB 1-0
RAP
07-09 16:00
SDX 0-1
EDG.Y
07-09 17:00
LGD.Y 1-0
OMD
07-09 18:00
TT.Y 0-1
IGY
07-09 19:00
TP 1-0
Q9
07-09 20:00
MAX 1-0
WBG.Y
07-10 14:00
LNG.A 0-1
WE.A
07-10 15:00
12 0-1
TO
07-10 16:00
RYL 1-0
AL.Y
07-10 17:00
87 0-1
JDM
07-10 18:00
YM 1-0
BLG.J
07-10 19:00
UPA 0-1
TES.C
07-11 14:00
EDG.Y 0-1 MAX
07-11 15:00
SDX 0-1 FPB
07-11 16:00
RAP 0-1
WBG.Y
07-11 17:00
TP 0-1
LGD.Y
07-11 18:00
IGY 1-0
Q9
07-11 19:00
OMD 0-1
TT.Y
07-12 14:00
RYL 0-1
JDM
07-12 15:00
WE.A 1-0
87
07-12 16:00
LNG.A 0-1
AL.Y
07-12 17:00
TES.C 0-1
YM
07-12 18:00
BLG.J -
12
07-12 19:00
UPA -
TO
第5周
07-14 14:00
TES.C 2-0
12
07-14 14:00
WE.A 1-2
RYL
07-14 16:00
TO -
BLG.J
07-14 16:00
LNG.A 1-2
87
07-14 18:00
YM -
UPA
07-14 18:00
AL.Y 0-2
JDM
07-15 14:00
MAX 0-2
EDG.Y
07-15 14:00
FPB 2-0
SDX
07-15 16:00
WBG.Y 2-0
RAP
07-15 16:00
LGD.Y 2-1
TP
07-15 18:00
Q9 0-2
IGY
07-16 14:00
LNG.A 1-2
RYL
07-16 14:00
UPA 0-2
BLG.J
07-16 16:00
WE.A 0-2
JDM
07-16 16:00
87 0-2
AL.Y
07-16 18:00
12 -
YM
07-16 18:00
TES.C -
TO
07-17 14:00
WBG.Y 0-2
EDG.Y
07-17 14:00
SDX 2-1
RAP
07-17 16:00
MAX
2-1
FPB
07-17 16:00
OMD 2-0
TP
07-17 18:00
Q9
0-2
TT.Y
07-17 18:00
LGD.Y 0-2
IG.Y
07-28 18:00
TT.Y -
OMD
第6周
07-18 14:00
LNG.A 2-1
JDM
07-18 14:00
BLG.J 0-2
TES.C
07-18 16:00
UPA -
12
07-18 16:00
AL.Y 2-1
WE.A
07-18 18:00
YM -
TO
07-18 18:00
RYL
0-2
87
07-19 14:00
LGD.Y
2-1
Q9
07-19 14:00
IGY 2-1
OMD
07-19 16:00
RAP
0-2
EDG.Y
07-19 16:00
SDX
0-2
MAX
07-19 18:00
WBG.Y 0-2
FPB
07-19 18:00
TP
2-1
TT.Y
07-21 14:00
LGD.Y
2-0
TO
07-21 14:00
87
0-2
FPB
07-21 16:00
IGY 2-0
BLG.J
07-21 16:00
MAX
2-0
LNG.A
07-21 18:00
JDM -
SDX
07-21 18:00
YM
2-0
Q9
07-22 14:00
OMD 2-0
TES.C
07-22 14:00
RYL 2-1
WBG.Y
07-22 16:00
RAP 2-0
AL.Y
07-22 16:00
UPA
2-0
TT.Y
07-22 18:00
TP -
12
07-22 18:00
EDG.Y 2-1
WE.A
07-23 14:00
LGD.Y
2-1
YM
07-23 14:00
TO 2-0
IGY
07-23 16:00
JDM
1-2
MAX
07-23 16:00
BLG.J 2-0
Q9
07-23 18:00
SDX 1-2
87
07-23 18:00
FPB
-
LNG.A
07-24 14:00
TT.Y 2-1
12
07-24 14:00
RAP
1-2
WE.A
07-24 16:00
EDG.Y 2-0
RYL
07-24 16:00
TES.C
2-1
TP
07-24 18:00
TTY -
12
07-24 18:00
WBG.Y 0-2
AL.Y
第7周
07-25 14:00
LNG.A 2-1
SDX
07-25 14:00
FPB 1-2
JDM
07-25 16:00
YM 2-0
IGY
07-25 16:00
87
0-2
MAX
07-25 18:00
BLG.J 0-2
LGD.Y
07-25 18:00
Q9 -
TO
07-26 14:00
TP 0-2
UPA
07-26 14:00
WE.A 0-2
WBG.Y
07-26 16:00
AL.Y 0-2
EDG.Y
07-26 16:00
TES.C 2-1
TT.Y
07-26 18:00
12 -
OMD
07-26 18:00
RYL 2-1
RAP
07-28 14:00
TES.C 2-0
IGY
07-28 14:00
UPA 2-0
LGD.Y
07-28 16:00
RYL 2-1
FPB
07-28 16:00
WE.A 2-0
SDX
07-28 18:00
MAX 2-0
AL.Y
07-28 18:00
12
-
Q9
07-29 14:00
BLG.J 0-2
OMD
07-29 14:00
EDG.Y 2-0
JDM
07-29 16:00
WBG.Y 0-2
87
07-29 16:00
RAP 0-2
LNG.A
07-29 18:00
TO -
TT.Y
07-29 18:00
YM 2-0
TP
07-30 14:00
FPB 2-1
AL.Y
07-30 14:00
SDX 0-2
RYL
07-30 16:00
MAX
2-0
WE.A
07-30 16:00
IGY
0-2
UPA
07-30 18:00
Q9
0-2
TES.C
07-30 18:00
12
- LGD.Y
07-31 14:00
TP 1-2
BLG.J
07-31 14:00
TT.Y 2-1 YM
07-31 16:00
87 0-2
EDG.Y
07-31 16:00
RAP
1-2
JDM
07-31 18:00
LNG.A 2-0
WBG.Y
07-31 18:00
OMD -
TO
第8周
08-01 14:00 AL.Y -
SDX
08-01 14:00
RYL -
MAX
08-01 16:00
FPB -
WE.A
08-01 16:00
LGD.Y -
TES.C
08-01 18:00
Q9 -
UPA
08-01 18:00
IGY -
12
08-02 14:00
TO -
TP
08-02 14:00
EDG.Y -
LNG.A
08-02 16:00
JDM -
WBG.Y
08-02 16:00
OMD -
YM
08-02 18:00
87 -
RAP
08-02 18:00
TT.Y -
BLG.J
08-04 14:00
MAX -
RAP
08-04 14:00
OMD -
Q9
08-04 16:00
TT.Y -
LGD.Y
08-04 16:00
SDX -
WBG.Y
08-04 18:00
TP -
IGY
08-04 18:00
FPB -
EDG.Y
08-05 14:00
87 -
WE.A
08-05 14:00
AL.Y -
LNG.A
08-05 16:00
JDM -
RYL
08-05 16:00
12 -
BLG.J
08-05 18:00
TO -
UPA
08-05 18:00
YM
-
TES.C
08-06 14:00
IGY
-
TT.Y
08-06 14:00
RAP -
FPB
08-06 16:00
EDG.Y -
SDX
08-06 16:00
Q9
-
TP
08-06 18:00
OMD -
LGD.Y
08-06 18:00
WBG.Y -
MAX
08-07 14:00
WE.A -
LNG.A
08-07 14:00
JDM -
87
08-07 16:00
AL.Y -
RYL
08-07 16:00
TO
-
12
08-07 18:00
BLG.J
-
YM
08-07 18:00
TES.C -
UPA
更多精彩赛事内容持续更新中........

2022LDL联赛简介

LDL联赛是英雄联盟在中国的发展联赛,LDL联赛主要是为年轻的电竞爱好者有一个正规的电竞比赛,以及培养未来的职业电竞选手的联赛,同时这也是英雄联盟电竞选手们通往英雄联盟在中的顶级联赛,LPL联赛的唯一通道,是年轻选手们大展拳脚的地方。

夏季赛时间:6月-9月

参赛战队:32支战队

举办地点:北京、南京、深圳、重庆

常规赛赛制:循环积分赛

季后赛赛制:单败淘汰赛

LDL联赛历届冠亚军

2022春季赛,冠军:BLG.Y,亚军:UP.A

2021夏季赛,冠军:RAP,亚军:RYL

2021春季赛,冠军:YM,亚军:FPB

点击查看更多.....

以上便是本次的介绍内容,喜欢的小伙伴可以关注最初体育